Σε συνέχεια των τραγικών περιστατικών θανάτων ζώων που σημειώθηκαν την προηγούμενη χρονιά, κατά τη διάρκεια μεταφοράς των ζώων στο χώρο αποσκευών των ΚΤΕΛ, η απόφαση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων ελευθερώνει -υπό προϋποθέσεις - τη μεταφορά τους στον χώρο των επιβατών.

Ας δούμε τι ισχύει αναλυτικά για τη μεταφορά ζώων με λεωφορεία των ΚΤΕΛ:

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων (ΑΔΑ: 4Α861-ΒΩΟ) ισχύουν τα εξής:

1. Προκειµένου να επιτραπεί η µεταφορά µικρών κατοικίδιων ζώων, αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο τους. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος θα πρέπει να επιδεικνύει το διαβατήριο του ζώου ή το βιβλιάριο υγείας, το οποίο να είναι ενηµερωµένο τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία.

2. Οι ειδικότερες ρυθµίσεις της µεταφοράς των ζώων συνοδείας αναπήρων (ουσιαστικά σκύλων συνοδείας τυφλών) καθώς και των µικρών κατοικίδιων, ανάλογα µε τον τύπο του λεωφορείου, έχουν ως ακολούθως:

Α. Λεωφορεία Αστικών ΚΤΕΛ:
Τα ζώα συνοδείας αναπήρων ανεξαρτήτως µεγέθους καθώς και τα µικρά κατοικίδια ζώα µεταφέρονται εντός ειδικού καλαθιού µεταφοράς µε µέγιστες διαστάσεις 50Χ40Χ70 εκατοστά, κατ’ αναλογία µε τα ισχύοντα στους συγκοινωνιακούς φορείς αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης και τοποθετούνται υποχρεωτικά εντός του χώρου επιβατών. Τα ζώα συνοδείας αναπήρων δεν τοποθετούνται σε καλάθι αλλά φέρουν υποχρεωτικά φίµωτρο κατά τη διάρκεια της µεταφοράς.

Β. Λεωφορεία Υπεραστικών ΚΤΕΛ:
Στα λεωφορεία που εξυπηρετούν υπεραστικές συγκοινωνίες λόγω του µικρότερου διαθέσιµου χώρου, περιορίζονται οι µέγιστες διαστάσεις του ειδικού καλαθιού µεταφοράς. Έτσι, τα ζώα συνοδείας αναπήρων ανεξαρτήτως µεγέθους και τα µικρά κατοικίδια ζώα, βάρους έως επτά (7) κιλών, που µεταφέρονται εντός ειδικού καλαθιού µεταφοράς διαστάσεων 50Χ40X35 εκατοστά είναι επιτρεπτό να µεταφέρονται µε τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ & ΚΤΕΛ Α.Ε. που εξυπηρετούν υπεραστικές συγκοινωνίες και τοποθετούνται υποχρεωτικά εντός του χώρου επιβατών. Τα ζώα αυτά θα τοποθετούνται είτε στο διάδροµο είτε στα κλιµακοστάσια των λεωφορείων, πλησίον σε κάθε περίπτωση του ιδιοκτήτη τους. Τα ζώα συνοδείας αναπήρων, όπως προαναφέρθηκε, δεν τοποθετούνται σε καλάθι αλλά φέρουν υποχρεωτικά φίµωτρο κατά τη διάρκεια της µεταφοράς.

Για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, τα υπεραστικά ΚΤΕΛ & ΚΤΕΛ Α.Ε. είναι επιτρεπτό να περιορίζουν τη µεταφορά των κατοικίδιων ζώων, (α) σε ότι αφορά στον αριθµό σε δύο κατοικίδια ανά λεωφορείο και (β) σε ορισµένα µόνο από τα εξυπηρετούµενα δροµολόγια τα οποία πάντως θα αποτελούν το 30% τουλάχιστον των δροµολογίων κάθε γραµµής (και κατ’ ελάχιστο ένα δροµολόγιο ανά ηµέρα), κατανεµηµένα σε όλη τη διάρκεια της ηµέρας. Εφόσον αποφασιστεί από το οικείο υπεραστικό ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ να γίνει χρήση του ως άνω (β) περιορισµού, θα πρέπει η πληροφορία αυτή να παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόµενο ενώ θα πρέπει να έχει αναρτηθεί εµφανώς σχετική ανακοίνωση στους σταθµούς και πρακτορεία του ΚΤΕΛ.

Ο περιορισµός των δροµολογίων θα δύναται να εξυπηρετήσει και τις ανάγκες αλλεργικών κ.λπ. ατόµων που ευλόγως αποφεύγουν το ΑΔΑ: 4Α861-ΒΩΟ συγχρωτισµό µε κατοικίδια ζώα. Σε κάθε περίπτωση βέβαια είναι ενδεδειγµένη η κατάλληλη διευθέτηση των επιβατών εντός του λεωφορείου. Για την περίπτωση αστικών λεωφορείων που είναι ενταγµένα και δροµολογούνται από Υπεραστικά ΚΤΕΛ & ΚΤΕΛ Α.Ε. εφαρµόζονται τα προαναφερθέντα για τα λεωφορεία των Αστικών ΚΤΕΛ.

3. Τα προαναφερόµενα αφορούν, αδιακρίτως, και στα λεωφορεία ιδιοκτησίας των ΚΤΕΛ Α.Ε. και στα λεωφορεία ιδιοκτησίας µετόχων των ΚΤΕΛ Α.Ε. που εξυπηρετούν τις αστικές & υπεραστικές συγκοινωνίες. Σε καµία περίπτωση η µεταφορά των µικρών κατοικίδιων ή κατά µείζονα λόγο αυτών που συνοδεύουν αναπήρους δεν τελεί υπό την κρίση του οδηγού ή / και του ιδιοκτήτη του λεωφορείου ή τη συναίνεση των λοιπών επιβατών.

4. Τονίζεται ότι σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις ρυθµίσεις της εγκυκλίου αυτής, επιβάλλονται, από το οικείο Πειθαρχικό Συµβούλιο του π.δ. 170/2003 (Α’ 140), στις ΚΤΕΛ Α.Ε. οι προβλεπόµενες κυρώσεις της παρ. 3(η) του άρθρου 2 του ίδιου π.δ. και σε περίπτωση υποτροπής αυτές της παρ. 5 του ίδιου άρθρου. Οι οδηγοί των λεωφορείων που δε συµµορφώνονται µε τις ως άνω ρυθµίσεις, υπόκεινται στις πειθαρχικές κυρώσεις του άρθρου 18 του π.δ. 246/2006 (Α’ 261) που επιβάλλονται από τα αρµόδια όργανα των ΚΤΕΛ Α.Ε. & ΚΤΕΛ.

Διευκρινίζεται οτι βάσει του ισχύοντος νόμου για τη μετακίνηση και μεταφορά των ζώων συντροφιάς (άρθρο 10 - ν.4039/2012) και συγκεκριμένα το άρθρο 1, ορίζει ως μικρό ζώο συντροφιάς το ζώο συντροφιάς, το βάρος του οποίου δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) κιλά. Ο νόμος έχει μεταγενέστερη ημερομηνία οπότε θεωρητικά υπερισχύει της απόφασης του Υπουργείου.
Newsletter!
Διαβάστε πρώτοι τα άρθρα μας

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Χωρίς αμφιβολία τα ποντίκια δεν αρέσουν στους περισσότερους ανθρώπους. Θεωρούνται βρώμικα ζώα και όχι άδικα μιας και μεταφέρουν πολλές αρρώστιες. Η αλήθεια είναι πως δεν είναι όλα τα ποντίκια...

ΦΥΛΕΣ ΣΚΥΛΩΝ

Τα Boxer ανήκουν στις φυλές μεσαίας κατηγορίας και αναπτύχθηκαν στην Γερμανία. Η φυλή δημιουργήθηκε από την διασταύρωση του Old English Bulldog και του Bullenbeisser, μιας φυλής που έχει εκλείψει....

PET MARKET

Τo PETVITAL ® DARM-GEL ρυθμίζει και σταθεροποιεί την εντερική χλωρίδα με βιολογικό τρόπο. Το Enterococcusfaecium είναι ένα ωφέλιμο βακτήριο που παράγει το γαλακτικό οξύ.